Informace o řízení, prosím o informace pro OS v Č. LÍPĚ,

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v České Lípě měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jozef Kováč

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Vážená paní, vážený pane,

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Mám podanou žalobu pod číslem Ing. Jozef Kováč, 12/C/12/2020, neobdržel jsem zatím žádnou zpětnou informaci. Co nyní bude dál? Kdo má tento případ k jednání? Je moje číslo jednací správné? Děkuji za reakci.

S přátelským pozdravem, Ing. Jozef Kováč

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení,
prosím o informace pro OS v Č. LÍPĚ," s evidenčním číslem
2073f280-6a8c-4088-8413-ef807bff54f0 a s běžným číslem 11467/2020 bylo
doručeno dne 10.03.2020 09:38:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Jozef Kováč

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, vše jsem poslal. Děkuji odpověď mám.

S přátelským pozdravem,

Jozef Kováč

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Informace o
řízení, prosím o informace pro OS v Č. LÍPĚ," s evidenčním číslem
4b9e3bc3-3943-4aa8-8788-2f264959ad82 a s běžným číslem 14025/2020 bylo
doručeno dne 26.03.2020 11:14:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Informace o
řízení, prosím o informace pro OS v Č. LÍPĚ," s evidenčním číslem
4b9e3bc3-3943-4aa8-8788-2f264959ad82 a s běžným číslem 14025/2020,
doručené dne 26.03.2020 v 11:14:31 a ověřené dne 26.03.2020 v 11:17:28,
bylo přiřazeno ke spisové značce "30 SI 64/2020" a ke zpracování dne
26.03.2020 v 12:09:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Česká Lípa

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.