Informace o řízení pod č. j. 36 C 209/2014-92

Dotaz byl úspěšný.

Ondřej Horák

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o informaci, zda již bylo rozhodnuto ve věci pod č. j. 36 C 209/2014-92, které se týkal zrušující rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2018, sp. zn. 21 Cdo 2332/2018.
S přátelským pozdravem Ondřej Horák ([email address])

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
pod č. j. 36 C 209/2014-92" s evidenčním číslem
5d17d783-f9ba-450f-972d-722efe0150bd a s běžným číslem 51534/2019 bylo
doručeno dne 01.12.2019 22:10:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
pod č. j. 36 C 209/2014-92" s evidenčním číslem
5d17d783-f9ba-450f-972d-722efe0150bd a s běžným číslem 51534/2019,
doručené dne 01.12.2019 v 22:10:19 a ověřené dne 01.12.2019 v 22:15:36,
bylo přiřazeno ke spisové značce "36 C 209/2014" a ke zpracování dne
02.12.2019 v 09:02:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Česká Lípa

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

Vážený pane,

 

na pokyn místopředsedkyně zdejšího soudu Mgr. Ing. Ivany Šmakalové k
žádosti o poskytnutí informace o řízení pod č.j. 36 C 209/2014-92 ze dne
1.12.2019 sděluji, že bylo rozhodnuto dne 13.11.2019.

 

Bc. Zuzana Koppanová

ředitelka správy soudu