Informace o řízení KZC 602/2012

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii úřední listiny s odůvodněním, na základě které bylo založeno řízení KZC 602/2012

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informace pro všechny,

2 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: podatelna
Městské státní zastupitelství v Praze

16/5/2014