Informace o řízení 81 T 5/2015

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud Frýdek-Místek

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 81 T 5/2015 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, počet stíhaných osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, datum zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem včetně výroku o vině a trestu, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
81 T 5/2015" s evidenčním číslem fd42b04c-d1f0-4636-9459-f299cab03166 a s
běžným číslem 22743/2015 bylo doručeno dne 09.04.2015 08:38:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
81 T 5/2015" s evidenčním číslem fd42b04c-d1f0-4636-9459-f299cab03166 a s
běžným číslem 22743/2015, doručené dne 09.04.2015 v 08:38:52 a ověřené dne
09.04.2015 v 08:40:16, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 21/2015" a
ke zpracování dne 10.04.2015 v 12:31:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Silvie Hyklová, Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Dobrý den,

 

v návaznosti na Vaší žádost ze dne 9.4.2015 Vám poskytuji v příloze
informace dle zák. č. 106/99Sb.

 

S pozdravem

 

Silvie Hyklová

vyšší soudní úřednice

Okresního soudu ve Frýdku-Místku

Silvie Hyklová, Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Dobrý den,

 

žádáme  o potvrzení doručení této zprávy nejpozději následující den po
doručení.

 

Silvie Hyklová

vyšší soudní úřednice

Okresní soud ve Frýdku-Místku

 

 

 

From: Silvie Hyklová
Sent: Wednesday, April 15, 2015 8:17 AM
To: '[FOI #4070 e-mail] ??'
Subject: S000001

 

Dobrý den,

 

v návaznosti na Vaší žádost ze dne 9.4.2015 Vám poskytuji v příloze
informace dle zák. č. 106/99Sb.

 

S pozdravem

 

Silvie Hyklová

vyšší soudní úřednice

Okresního soudu ve Frýdku-Místku

David Havlík

Povinný subjekt: Silvie Hyklová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji doručení zprávy

S pozdravem,

David Havlík