Informace o řízení 6 T 231/2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Olomouci

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Okresní soud v Olomouci.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 6 T 231/2014 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 6
T 231/2014" s evidenčním číslem 007ed749-d418-4eb1-9a79-31d20ea82e93 a s
běžným číslem 10542/2015 bylo doručeno dne 09.02.2015 10:41:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Olomouci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baďurová Zita *, Okresní soud v Olomouci

1 příloha

Viz příloha.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Zita Baďurová

sekretariát

 

Okresní soud v Olomouci

tř. Svobody 16

771 36  Olomouc

 

Tel. 585 503207

Fax 585 225 250

E-mail: [email address]