Informace o řízení 6 T 170/2011

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Liberci

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 6 T 170/2011 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 6
T 170/2011" s evidenčním číslem e1c3d73d-444b-4496-ab0b-70d35e51ae59 a s
běžným číslem 144/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 13:16:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 6
T 170/2011" s evidenčním číslem e1c3d73d-444b-4496-ab0b-70d35e51ae59 a s
běžným číslem 144/2015, doručené dne 04.01.2015 v 13:16:15 a ověřené dne
04.01.2015 v 13:23:33, bylo přiřazeno ke spisové značce "6 T 170/2011" a
ke zpracování dne 05.01.2015 v 07:44:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Liberec

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Košková Jaroslava, Okresní soud v Liberci

1 příloha

Dobrý den,
v příloze zasílám odpověď na Vaši níže uvedenou žádost.

Jaroslava Košková
správa Okresního soudu v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
tel. : 485238149
fax : 485238151
e-mail : [email address]

ukázat citované pasáže