David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 5 T 40/2011 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 5
T 40/2011" s evidenčním číslem 1a167ca1-7708-416f-9806-0e7e4f56ac91 a s
běžným číslem 1600/2015 bylo doručeno dne 08.01.2015 20:19:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 5
T 40/2011" s evidenčním číslem 1a167ca1-7708-416f-9806-0e7e4f56ac91 a s
běžným číslem 1600/2015, doručené dne 08.01.2015 v 20:19:13 a ověřené dne
08.01.2015 v 20:23:05, bylo přiřazeno ke spisové značce "5 T 40/2011" a ke
zpracování dne 09.01.2015 v 07:27:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Chalupová Lenka, Mgr., Okresní soud v Chomutově

OKRESNÍ SOUD CHOMUTOV

ul. Partyzánská 427, 430 14 Chomutov, trestní oddělení, Česká republika

 

Tel.: 474698555                  
                                               

Fax: 474698237

 

 

Naše značka: Si 1/2015

 

 

David Havlík   

 

 

 

                                                                   
         
                                                                   
      V Chomutově dne 14. ledna 2015

 

 

 

Věc:  informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážený žadateli,

 

     k Vaší žádosti o poskytnutí informace k průběhu řízení ve věci vedené
u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 5T 40/2011 sděluji :

 

 

zahájení úkonů trestného řízení – dne 23. 3. 2010

 

zahájení trestního stíhání obou obviněných – dne 11. 6. 2010

 

datum podání obžaloby – dne 21. 4. 2011 k Okresnímu soudu v Chomutově

 

spisová značka obžaloby – 1ZT 306/2010           

 

obžalobu podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v
Chomutově JUDr. Iveta Přecechtělová

 

právní kvalifikace dle obžaloby – zločin týrání svěřené osoby podle § 198
odst. 1, 2 písm. c), d) tr. zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.)

 

obžaloba napadla do senátu 5T – předseda senátu Mgr. Lenka Chalupová

 

rozsudek OS Chomutov – 7. 1. 2015, sp. zn. 5T 40/2011  -  věc není
v právní moci.

 

 

     Váš požadavek ohledně informace, který státní zástupce věc dozoroval,
směřujte na Okresní státní zastupitelství v Chomutově, neboť osoba
dozorujícího státního zástupce, případně v jednotlivých fázích přípravného
řízení dozorujících státních zástupců, není z obsahu spisu zřejmá a soud
nemá v této informaci přístup.   

 

 

                                                                        
                Mgr. Lenka Chalupová, v. r.

                                                          
                                                                      
                          místopředsedkyně

                                                              Okresního
soudu v Chomutově pro trestní úsek

 

Za správnost: Radka Dvořáčková