Informace o řízení 50 T 63/2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 9

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 50 T 63/2014 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
50 T 63/2014" s evidenčním číslem 30e9dc0b-9f90-4d05-9996-91aac1d33bfc a s
běžným číslem 3207/2015 bylo doručeno dne 19.01.2015 11:12:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
50 T 63/2014" s evidenčním číslem 30e9dc0b-9f90-4d05-9996-91aac1d33bfc a s
běžným číslem 3207/2015, doručené dne 19.01.2015 v 11:12:28 a ověřené dne
19.01.2015 v 11:16:20, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 6/2015" a
ke zpracování dne 20.01.2015 v 11:02:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hradcová Ilona, Obvodní soud pro Prahu 9

2 přílohy

39 Si 6/2015
 
     Vážení, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.
106/99 Sb., zasílám v příloze sdělení zdejšího soudu.
 
Hradcová Ilona, tel. 251 44 3242
sekretariát správy soudu
Obvodní soud pro Prahu 9
Justiční areál Na Míčánkách
28. pluku 1533/29b
100 83  Praha 10