Informace o řízení 4 T 11/2014

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městský soud v Praze měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 4 T 11/2014 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, počet stíhaných osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, datum zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem včetně výroku o vině a trestu, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 4
T 11/2014" s evidenčním číslem 301869c0-50c6-4fb5-a91d-ccbbff2c2b19 a s
běžným číslem 80637/2015 bylo doručeno dne 09.04.2015 07:52:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.