Informace o řízení 4 KZV 59/2012

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci, pod jakou spisovou značkou vedete, komu ze soudců byl přidělen a na kdy bylo nařízeno jednání v trestní věci, která napadla vašemu soudu - pobočce LIberec obžalobou ze dne 31.07.2014, kterou pod sp. zn. 4 KZV 59/2012, podal státní zástupce Mgr. Miloš Klátik z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem pobočka v Liberci na čtyři obviněné

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 4
KZV 59/2012" s evidenčním číslem ba6e8806-5293-4367-8345-b4abdc9a5f1f a s
běžným číslem 141028/2014 bylo doručeno dne 03.12.2014 19:41:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Schőffelová Iveta Mgr. Bc.,

1 příloha

 

 

Mgr. Iveta Schöffelová

Krajský soud v Ústí nad Labem

pobočka v Liberci

U Soudu 540/3

460 72 Liberec

tel. 485238352

 

Schőffelová Iveta Mgr. Bc.,

1 příloha

 

 

Mgr. Iveta Schöffelová

Krajský soud v Ústí nad Labem

pobočka v Liberci

U Soudu 540/3

460 72 Liberec

tel. 485238352