David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 3 T 93/2014 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 93/2014" s evidenčním číslem 5cc15f7b-9f96-4507-a380-cd13d4e8d5cc a s
běžným číslem 8260/2015 bylo doručeno dne 11.02.2015 10:33:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 93/2014" s evidenčním číslem 5cc15f7b-9f96-4507-a380-cd13d4e8d5cc a s
běžným číslem 8260/2015, doručené dne 11.02.2015 v 10:33:34 a ověřené dne
11.02.2015 v 10:46:05, bylo přiřazeno ke spisové značce "3 T 93/2014" a ke
zpracování dne 11.02.2015 v 10:58:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

2 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme rozhodnutí  ve věci  Vaší žádosti o poskytnutí
informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp.
zn. 69Si 59/2015.

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14