Informace o řízení 3 T 68/2014

Dotaz byl odmítnut Obvodní soud pro Prahu 6.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 3 T 68/2014 v rozsahu: uvedení
datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání
konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob,
uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo
právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního
zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního
zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení
datumu zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu
podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu,
uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal,
uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a
příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů
a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované
věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení
výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 68/2014" s evidenčním číslem 7bf4b853-9763-4e84-af09-b711e0383480 a s
běžným číslem 32895/2015 bylo doručeno dne 05.06.2015 11:04:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 68/2014" s evidenčním číslem 7bf4b853-9763-4e84-af09-b711e0383480 a s
běžným číslem 32895/2015, doručené dne 05.06.2015 v 11:04:04 a ověřené dne
05.06.2015 v 11:12:51, bylo přiřazeno ke spisové značce "52 SI 249/2015" a
ke zpracování dne 05.06.2015 v 11:22:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomšíková Alena, Obvodní soud pro Prahu 6

2 přílohy

Dobrý den,

 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací zasílám odmítnutí této žádosti.

 

 

S pozdravem   Alena Tomšíková, Obvodní soud pro Prahu 6