Informace o řízení 3 T 50/2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Vážený'á Okresní soud v Hradci Králové,

Žádám informace o průběhu řízení 3 T 50/2017 nejlépe v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 50/2017" s evidenčním číslem e18e7ee7-3907-470e-99b4-5ec7bd0ea7e1 a s
běžným číslem 56080/2017 bylo doručeno dne 06.12.2017 08:37:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 50/2017" s evidenčním číslem e18e7ee7-3907-470e-99b4-5ec7bd0ea7e1 a s
běžným číslem 56080/2017, doručené dne 06.12.2017 v 08:37:07 a ověřené dne
06.12.2017 v 08:37:30, bylo přiřazeno ke spisové značce "35 SI 65/2017" a
ke zpracování dne 07.12.2017 v 08:27:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Hradec Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Matoušková Lenka, Okresní soud v Hradci Králové

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám požadované informace.

Prosím o potvrzení jejich doručení.

 

S pozdravem

 

Lenka Matoušková

správce aplikací a dozorčí úřednice

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000928

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Matoušková Lenka, Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobrý den,

 

tímto Vás žádám o potvrzení doručení poskytnutých informací ve věci 35 Si
65/2017, odeslaných dne 13.12.2017.

 

S pozdravem

 

Lenka Matoušková

správce aplikací a dozorčí úřednice

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000928

[1][emailová adresa]

 

 

From: Matoušková Lenka
Sent: Wednesday, December 13, 2017 8:26 AM
To: '[FOI #7076 e-mail] ??'
Subject: 35 Si 65/2017

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám požadované informace.

Prosím o potvrzení jejich doručení.

 

S pozdravem

 

Lenka Matoušková

správce aplikací a dozorčí úřednice

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000928

[2][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]