Informace o řízení 3 T 3/2012

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 3 T 3/2012 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 3/2012" s evidenčním číslem 16b76598-39d8-490e-8aee-47ca4c564e35 a s
běžným číslem 8484/2015 bylo doručeno dne 19.01.2015 12:17:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 3/2012" s evidenčním číslem 16b76598-39d8-490e-8aee-47ca4c564e35 a s
běžným číslem 8484/2015, doručené dne 19.01.2015 v 12:17:14 a ověřené dne
19.01.2015 v 12:18:19, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 7/2015" a ke
zpracování dne 20.01.2015 v 08:22:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Ostrava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kupcová Markéta, Okresní soud v Ostravě

3 přílohy

Vážený pane,

 

k Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
– 0 Si 7/2015 v příloze zasílám požadované informace.

Verze pdf (elektronicky podepsaná) je neanonymizovanou verzí, která
obsahuje Vaše osobní údaje. Vzhledem k tomu, že jste ve Vaší žádosti
požadoval neuvádět žádné osobní údaje je v příloze rovněž zasílána verze
ve formátu rtf (bez elektronického podpisu), která již osobní údaje
neobsahuje. Vyřízení žádosti je rovněž vyvěšováno na elektronické úřední
desce Okresního soudu v Ostravě na stránkách:
[1]http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx...

 

S pozdravem

 

 

Markéta Kupcová

správce aplikací

Okresní soud v Ostravě

'  596 972 264

* [2][email address]

 

References

Visible links
1. http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx...
2. mailto:[email address]