Informace o řízení 3 T 17/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 3 T 17/2015 v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení datumu zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 17/2015" s evidenčním číslem 71dc6450-dd0a-49f5-b0d5-081e5edd59cc a s
běžným číslem 28155/2015 bylo doručeno dne 20.04.2015 07:50:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 17/2015" s evidenčním číslem 71dc6450-dd0a-49f5-b0d5-081e5edd59cc a s
běžným číslem 28155/2015, doručené dne 20.04.2015 v 07:50:38 a ověřené dne
20.04.2015 v 07:54:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "3 T 17/2015" a ke
zpracování dne 20.04.2015 v 13:49:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
T 17/2015" s evidenčním číslem 71dc6450-dd0a-49f5-b0d5-081e5edd59cc a s
běžným číslem 28155/2015, doručené dne 20.04.2015 v 07:50:38 a ověřené dne
20.04.2015 v 07:54:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 88/2015" a
ke zpracování dne 20.04.2015 v 15:04:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

3 přílohy

 • Attachment

  logo 1 copy kopie.png

  13K Download

 • Attachment

  Sd len k dosti o poskytnut informace dle z k..106 1999 Sb.ze dne 20.4.2015.rtf

  3K Download

 • Attachment

  info.vcf

  0K Download

-- Z ODPOVĚDI A PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Hrušková Alena
Obvodní soud pro Prahu 10

23/4/2015

--------------------------------------------------------------------------

D. H.

 

Zdejší soud Vám v příloze zasílá sdělení k Vaší žádosti ze dne 20.4.2015,
ve shora uvedené věci.

 

Alena Hrušková

sekretariát předsedy

Obvodního soudu pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

Praha 10, 100 83

Email: [1][[1]email address]

Tel: 251 444 393

 

--

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...