Informace o řízení 3 KZN 1749/2016

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 6 byla podle sdělení Městského státního zastupitelství v Praze postoupena dne 16. května 2016 věc, spisová značka 3 KZN 1749/2016 Žádám tímto informaci o aktuální spisové značce uvedeného případu a dále informace o dosavadním průběhu uvedeného trestního řízení, nejlépe v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 3
KZN 1749/2016" s evidenčním číslem 24f45b16-9aa8-4887-ae4b-0bdc2030106d a
s běžným číslem 4832/2016 bylo doručeno dne 30.12.2016 10:34:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Novakova Jaroslava, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6

1 příloha

SIN
14/2016                                                                       
            Praha dne 5.1. 2017

 

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle
zák.č.106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím.

 

 

                                                                               
JUDr. Jindra Janáčová, v.r.

         
                                                               Obvodní
státní zástupkyně pro Prahu 6