Informace o řízení

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 3 VZV 8/2015 nejlépe v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení"
s evidenčním číslem 6f1a2ae0-bf6e-48a7-b871-ea4a34c092a6 a s běžným číslem
1284/2018 bylo doručeno dne 01.03.2018 10:28:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

podatelna VSZ Olomouc, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

0 *H
010 +0 *H
$3Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_NextPart_000_0018_01D3B495.4DA28660"

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_0018_01D3B495.4DA28660
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Vrchn sttn zastupitelstv v Olomouci

sekretarit

17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc

tel. 585 202 - 111(fax - 198), e-mail:
<mailto:Instituce [Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vyžaduje e-mail]> Instituce [Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vyžaduje e-mail]

datov schrnka: ryhaa8a

Olomouc 02.03.2018

SIN 9/2018-5

Ven pan

Poskytnut informace podle 14 odst. 5 psm. d) zk. . 106/1999 Sb.,
o svobodnm pstupu k informacm, ve znn pozdjch pedpis

Vrchn sttn zastupitelstv v Olomouci obdrelo dne 01.03.2018
elektronickou potou Vai dost podle zk. . 106/1999 Sb., o svobodnm
pstupu k informacm, ve kter dte o poskytnut informace k trestn vci
veden na Vrchnm sttnm zastupitelstv v Olomouci pod sp. zn. 3 VZV
8/2015, a to v rozsahu, kter nepodlh zpoplatnn. Shodnou informaci jste
poadoval i v dosti ze dne 28.02.2017 a poadovan informace Vm byla
poskytnuta dne 01.03.2017 pod sp. zn. SIN 15/2017. Ne je pak uvedena
kompletn informace, tedy shodn s pedchzejc ze dne 01.03.2017 s
doplnnm novch skutenost.

K Va dosti Vm sdluji nsledujc:

Dne 07.05.2014 bylo zahjeno trestn zen vydnm zznamu o zahjen kon
trestnho zen.

Dne 17.08.2015 bylo zahjeno trestn sthn vydnm usnesen podle 160
odst. 1 tr. du (.j. OKFK-2463/T-2014-252300).

Ve vci sthny 4 fyzick osoby.

1) zvlṻ zvan zloin podvodu podle 209 odst. 1, odst. 5 psm. a) tr.
zkonku ve stdiu pokusu podle 21 odst. 1 tr. zkonku.

2) - 4) zvlṻ zvan zloin podvodu podle 209 odst. 1, odst. 5 psm. a)
tr. zkonku dlem dokonan dlem ve stdiu pokusu podle 21 odst. 1 tr.
zkonku.

Ve vci realizovno zajitn.

Pokozenou je esk republika.

Celkov koda je aktuln stanovena na 72.295.842,01 K.

Dne 16.03.2017 podna obaloba ke Krajskmu soudu v Brn.

Dne 06.06.2017 obaloba vzata zpt s ohledem na zvry vysloven v usnesen
stavnho soudu R ze dne 30.05.2017 sp. zn. IV. S 835/17.

Ve vci i nadle probh trestn sthn podle 160 a nsl. tr. du.

Vc dozorovna Vrchnm sttnm zastupitelstvm v Olomouci, pobokou v Brn,
sttn zstupce Mgr. Radek Mezlk.

JUDr. Ivo Itvan v. r.

vrchn sttn zstupce

Za sprvnost vyhotoven:

Bc. Kvtoslava Svrinov

------=_NextPart_000_0018_01D3B495.4DA28660
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml" =
xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office" =
xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" =
xmlns:m=3D"http://schemas.microsoft.com/office/2004... =
xmlns=3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta =
http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-2"><meta name=3DGenerator content=3D"Microsoft Word =
15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-autospace:none;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.StylE-mailovZprvy17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext=3D"edit" spidmax=3D"1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext=3D"edit">
<o:idmap v:ext=3D"edit" data=3D"1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=3DCS =
link=3D"#0563C1" vlink=3D"#954F72"><div class=3DWordSection1><p =
class=3DMsoNormal><b><span =
style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Vrchn=ED =
st=E1tn=ED zastupitelstv=ED v&nbsp;Olomouci </span></b><span =
style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p></o:p></sp=
an></p><p class=3DMsoNormal><i><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>sekretari=E1t<o:p></o:p></span><=
/i></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>17. listopadu 909/44, 779 00=A0 =
Olomouc<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>tel. =
585&nbsp;202 &#8211; 111(fax &#8211; 198), e-mail: </span><a =
href=3D"mailto:Instituce [Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vyžaduje e-mail]"><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>podatelna@vsz.o=
lc.justice.cz</span></a><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p></o:p></sp=
an></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>datov=E1 =
schr=E1nka: ryhaa8a<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 =
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 Olomouc =
02.03.2018<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 =
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 SIN =
9/2018-5<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>V=E1=BEen=FD =
pan<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><b><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Poskytnut=ED informace podle =
=A7 14 odst. 5 p=EDsm. d) z=E1k. =E8. 106/1999 Sb., <br>o svobodn=E9m =
p=F8=EDstupu k&nbsp;informac=EDm, ve zn=ECn=ED pozd=ECj=B9=EDch =
p=F8edpis=F9<o:p></o:p></span></b></p><p =
class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p =
class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p =
class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Vrchn=ED st=E1tn=ED =
zastupitelstv=ED v&nbsp;Olomouci obdr=BEelo dne 01.03.2018 elektronickou =
po=B9tou Va=B9i =BE=E1dost podle z=E1k. =E8. 106/1999 Sb., o svobodn=E9m =
p=F8=EDstupu k&nbsp;informac=EDm, ve&nbsp;kter=E9 =BE=E1d=E1te o =
poskytnut=ED informace k&nbsp;trestn=ED v=ECci veden=E9 na Vrchn=EDm =
st=E1tn=EDm zastupitelstv=ED v&nbsp;Olomouci pod sp. zn. =
3&nbsp;VZV&nbsp;8/2015, a to v&nbsp;rozsahu, kter=FD nepodl=E9h=E1 =
zpoplatn=ECn=ED. Shodnou informaci jste po=BEadoval i v&nbsp;=BE=E1dosti =
ze dne 28.02.2017 a&nbsp;po=BEadovan=E1 informace V=E1m byla poskytnuta =
dne 01.03.2017 pod sp. zn. SIN 15/2017. N=ED=BEe je pak uvedena =
kompletn=ED informace, tedy shodn=E1 s&nbsp;p=F8edch=E1zej=EDc=ED =
ze&nbsp;dne 01.03.2017 s&nbsp;dopln=ECn=EDm nov=FDch =
skute=E8nost=ED.<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>K&nbsp;Va=B9=ED =BE=E1dosti =
V=E1m sd=ECluji n=E1sleduj=EDc=ED:<o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Dne 07.05.2014 bylo zah=E1jeno =
trestn=ED =F8=EDzen=ED vyd=E1n=EDm z=E1znamu o zah=E1jen=ED =FAkon=F9 =
trestn=EDho =F8=EDzen=ED.<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Dne 17.08.2015 bylo zah=E1jeno =
trestn=ED st=EDh=E1n=ED vyd=E1n=EDm usnesen=ED podle =A7 160 odst. 1 tr. =
=F8=E1du (=E8.j. OKFK-2463/T=C8-2014-252300).<o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Ve v=ECci st=EDh=E1ny 4 =
fyzick=E9 osoby.<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>1) zvl=E1=B9=BB z=E1va=BEn=FD =
zlo=E8in podvodu podle =A7 209 odst. 1, odst. 5 p=EDsm. a) tr. =
z=E1kon=EDku ve&nbsp;st=E1diu pokusu podle =A7 21 odst. 1 tr. =
z=E1kon=EDku.<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>2) - 4) zvl=E1=B9=BB =
z=E1va=BEn=FD zlo=E8in podvodu podle =A7 209 odst. 1, odst. 5 p=EDsm. a) =
tr.&nbsp;z=E1kon=EDku d=EDlem dokonan=FD d=EDlem ve st=E1diu pokusu =
podle =A7 21 odst. 1 tr. z=E1kon=EDku.<o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Ve v=ECci realizov=E1no =
zaji=B9t=ECn=ED.<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Po=B9kozenou je =C8esk=E1 =
republika. <o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><b><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>=
<p class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Celkov=E1 =B9koda je =
aktu=E1ln=EC stanovena na 72.295.842,01 K=E8.<o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Dne 16.03.2017 pod=E1na =
ob=BEaloba ke Krajsk=E9mu soudu v&nbsp;Brn=EC.<o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Dne 06.06.2017 ob=BEaloba vzata =
zp=ECt s&nbsp;ohledem na z=E1v=ECry vysloven=E9 v&nbsp;usnesen=ED =
=DAstavn=EDho soudu =C8R ze dne 30.05.2017 sp. zn. IV. =DAS =
835/17.<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>Ve v=ECci i nad=E1le =
prob=EDh=E1 trestn=ED st=EDh=E1n=ED podle =A7 160 a n=E1sl. tr. =
=F8=E1du.<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>V=ECc dozorov=E1na Vrchn=EDm =
st=E1tn=EDm zastupitelstv=EDm v&nbsp;Olomouci, pobo=E8kou v&nbsp;Brn=EC, =
st=E1tn=ED z=E1stupce Mgr.&nbsp;Radek Mezl=EDk. <o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 =
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 JUDr. Ivo I=B9tvan v. r.<o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'>=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 =
=A0=A0=A0=A0 =A0=A0=A0=A0 =
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0vrchn=ED st=E1tn=ED =
z=E1stupce <o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><i><span =
style=3D'font-size:11.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Za spr=E1vnost =
vyhotoven=ED:<o:p></o:p></span></i></p><p class=3DMsoNormal><i><span =
style=3D'font-size:11.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Bc. =
Kv=ECtoslava Svr=E8inov=E1<o:p></o:p></span></i></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p =
class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><span =
style=3D'font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-fareast-la=
nguage:EN-US'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div></body></html>
------=_NextPart_000_0018_01D3B495.4DA28660--
00d0
*H
0[10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20
100119080431Z
250119080431Z0[10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20"0
*H
0
\_y'ai7d1Hb+Cve?T4QH}[9>(VS_r'jGX==u-&a;R
Le9fnP<U~,r15So~LzXT8=k:r7=Bˤ0`a`Du2ưlۭ OpSTnrˣWV8@E(',<V7[=;7|vs7Zvjd~D@R
i0e0U001/-+http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca2.... 00U 00+0Tento kvalifikovany systemovy certifikat byl vydan podle zakona 227/2000Sb. a navaznych predpisu/This qualified system certificate was issued according to Law No 227/2000Coll. and related regulations0U00U0U)EiK1v0U#|0z)EiK1v_]0[10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 2d0
*H
^*@jX ,OmMnI*1H!B* RqWp\|WGL5B[r"6!PMR+ WW1L\UyhZL[Y\hOf!#0xS;3k6HӸHL
9~,scJvnb@ӼLgؔT(EcԻK8Bm@"$џKJ7~7!
70_0Gq0
*H
0[10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20
100119113120Z
200119113020Z0_10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 20"0
*H
0
EEc(g2@ܷѽa;M׺/Ìz
ߐ"lXKJY@դ_P5=*S#H:׸
V~[7Jڥݐ J.6D1+շaX7ZBl`z߾O,XOYW'9876mSLƠ -m)M 4H.6_3eÌ\IDi,3sA/˱$ii(pB~S(0$0U 00U 00+0Tento kvalifikovany systemovy certifikat byl vydan podle zakona 227/2000Sb. a navaznych predpisu/This qualified system certificate was issued according to Law No 227/2000Coll. and related regulations0U00+007+0+http://www.postsignum.cz/crt/psrootqca2....0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 2d0U001/-+http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca2....>$.z'֗0
*H
u͕\%_U. \2BP:l鐓X܍m3y1`J#^+mK~֏H ֓[b%H}'?q!hx<f xFdy2UN*iz_QHC`@
pHW$z:%f]M[,|WAJNǯ7[DK:՝#1~̠S&ghJ~!lL,`u`2
u/IǦ(
00(0
*H
0_10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 20
171017112724Z
181106112724Z010 UCZ10UaNTRCZ-641245841I0GU
@ČR - Vrchní státní zastupitelství v Olomouci [IČ 64124584]10 U4910UVěra Bibrová10UBibrová10U*Věra10UP1527510"0
*H
0
Nv&m94vY7ǀ:UD5
D{rbw]E՝4Yܴl_)
6Gpz;|iCE'->txA]iÔf\0EAD{^ymF%iPe\R[$PJ[&'&?[emailová adresa]
ʘ":ny6ʻ2o`3ȄqWQ(Uц/߹,0(0MUF0DInstituce [Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vyžaduje e-mail] +
1946326570 U
0 U00+U "00gn00+0Tento kvalifikovany certifikat pro elektronicky podpis byl vydan v souladu s narizenim EU c. 910/2014.This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014.0$+http://www.postsignum.cz0 @0+00F0jF0`0.(https://www.postsignum.cz/pds/pds_en.pdf... F0+00;+0/http://www.postsignum.cz/crt/psqualified...<+00http://www2.postsignum.cz/crt/psqualifie...>$.z'֗0U00531/http://www.postsignum.cz/crl/psqualified... tu(B0
*H
#g|SL^7k*"XuO{_eYf=]Xf UyA2xmWB3|˔!]L6*-zh=2jwaNQts퓶Y>䎏|byL*E5BtdLLMWdj/%ο3Ee(J(THdF"I^q%X֝WmLJbɦVe Kc^^=ړ{oٹM~H`1t0p0f0_10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 2(0 +0 *H
1 *H
0 *H
1
180305141906Z0# *H
1HPZn
+􏗽0u +71h0f0_10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 2(0w*H
1hf0_10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 2(0 *H
100 `He*0 `He0
*H
0 `He0*H
0
*H
@0+0 `He0 `He0 `He0
*H
Hĕu(Bm]y̝@lՕDxToSc+WTZBxgbwuFeXj~>WyQ]/~f~D6P X(\R*])1i<V~͝i>g@d&Bo5Ͽ$|2)~X+o*#Dg,پ'<(u!Au{k|?ZMM

[ Informace pro všechny Poznámka: výše uvedený text byl špatně kódován a neznámé symboly byly odstraněny. ]