Informace o řízení 2 T 9/2007

Městský soud v Praze neměli požadované informace.

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 2 T 9/2007 v rozsahu: uvedení
datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání
konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob,
uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo
právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního
zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního
zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení
předpokládané škody, uvedení datumu zrušení/odložení/zastavení
trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením
spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení
státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu,
kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce,
kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové
značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci,
uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku
o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 2
T 9/2007" s evidenčním číslem bf032de2-d505-4b0f-97e4-d8074c72d48f a s
běžným číslem 178336/2015 bylo doručeno dne 30.07.2015 20:24:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.