Informace o řízení 27 T 193/2010

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 27 T 193/2010 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
27 T 193/2010" s evidenčním číslem 0faaeb91-a617-4998-b057-796d0da447ec a
s běžným číslem 132/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 18:33:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Barták Jiří, Bc., Okresní soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 04.01.2015.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Barták

správce aplikací

Tel: 47 70 47 600

E-mail: [1][email address]

[2]Popis: logo

Okresní soud v Ústí nad Labem

Kramoly 641/37

401 24  Ústí nad Labem

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]