David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 20 T 71/2012 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
20 T 71/2012" s evidenčním číslem a33c0f96-037d-4f38-9e16-981deccca97a a s
běžným číslem 13778/2015 bylo doručeno dne 26.02.2015 08:07:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Chalupová Lenka, Mgr., Okresní soud v Chomutově

OKRESNÍ SOUD CHOMUTOV

ul. Partyzánská 427, 430 14 Chomutov, trestní oddělení, Česká republika

 

Tel.: 474698555                  
                                               

Fax: 474698237

 

 

Naše značka: Si 12/2015

 

 

David Havlík   

 

 

 

                                                                   
         
                                                                   
      V Chomutově dne 27. února 2015

 

 

 

Věc:  informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážený žadateli,

 

     k Vaší žádosti o poskytnutí informace k průběhu řízení ve věci vedené
u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 20T 71/2012 sděluji dle Vámi
zadaných kriterií:

 

 

zahájení úkonů trestného řízení – dne 11. 1. 2011

 

zahájení trestního stíhání –  dne 18. 2. 2011 (3 obvinění),  dne 21. 2.
2011 (1 obviněný)

 

datum podání obžaloby – dne 2. 4. 2012 k Okresnímu soudu v Chomutově

 

spisová značka obžaloby – 1ZKV 20/2011 (Krajské státní zastupitelství
v Ústí nad Labem)           

 

obžalobu podal státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí
nad Labem JUDr. Jaroslav Háza

 

právní kvalifikace dle obžaloby – přečin zneužití pravomoci úřední osoby
podle § 329 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), přečin
nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku (zák. č.

                                                       40/2009 Sb.)

 

obžaloba napadla do senátu 20T – samosoudce Mgr. Lada Veselá, 27. 9. 2012
přiděleno k vyřízení JUDr. Vladimíře Kopřivové

 

jedná se o věc dosud nevyřízenou, v níž je nařízeno hlavní líčení na 26.
3. 2015.

 

 

     Váš požadavek ohledně informace, který státní zástupce věc dozoroval,
směřujte na Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, neboť osoba
dozorujícího státního zástupce, případně v jednotlivých fázích přípravného
řízení dozorujících státních zástupců, není z obsahu spisu zřejmá a soud
nemá k této informaci přístup. Obdobně jste byl zdejším soudem informován
již v odpovědi na Vaši předchozí žádost dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

 

                                                                        
                Mgr. Lenka Chalupová, v. r.

                                                          
                                                                      
                          místopředsedkyně

                                                              Okresního
soudu v Chomutově pro trestní úsek

 

Za správnost: Radka Dvořáčková

 

 

 

 

 

 

 

 

Chalupová Lenka, Mgr., Okresní soud v Chomutově

 

 

From: Chalupová Lenka, Mgr.
Sent: Friday, February 27, 2015 6:44 AM
To: '[FOI #3905 e-mail] ??'
Subject: žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb.

 

OKRESNÍ SOUD CHOMUTOV

ul. Partyzánská 427, 430 14 Chomutov, trestní oddělení, Česká republika

 

Tel.: 474698555                  
                                               

Fax: 474698237

 

 

Naše značka: Si 12/2015

 

 

David Havlík   

 

 

 

                                                                   
         
                                                                   
      V Chomutově dne 27. února 2015

 

 

 

Věc:  informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážený žadateli,

 

   opravuji původně Vám odeslanou zprávu (ve věci došlo k zahájení
trestního stíhání ve třech fázích, nikoliv ve dvou, jak jsem původně
uvedla)

    a  k Vaší žádosti o poskytnutí informace k průběhu řízení ve věci
vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 20T 71/2012 sděluji dle
Vámi zadaných kriterií:

 

 

zahájení úkonů trestného řízení – dne 11. 1. 2011

 

zahájení trestního stíhání –  dne 18. 2. 2011, 21. 2. 2011 a 11. 10. 2011

 

datum podání obžaloby – dne 2. 4. 2012 k Okresnímu soudu v Chomutově

 

spisová značka obžaloby – 1ZKV 20/2011 (Krajské státní zastupitelství
v Ústí nad Labem)           

 

obžalobu podal státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí
nad Labem JUDr. Jaroslav Háza

 

právní kvalifikace dle obžaloby – přečin zneužití pravomoci úřední osoby
podle § 329 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), přečin
nadržování podle § 366 odst. 1 tr. zákoníku (zák. č.

                                                       40/2009 Sb.)

 

obžaloba napadla do senátu 20T – samosoudce Mgr. Lada Veselá, 27. 9. 2012
přiděleno k vyřízení JUDr. Vladimíře Kopřivové

 

jedná se o věc dosud nevyřízenou, v níž je nařízeno hlavní líčení na 26.
3. 2015.

 

 

     Váš požadavek ohledně informace, který státní zástupce věc dozoroval,
směřujte na Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, neboť osoba
dozorujícího státního zástupce, případně v jednotlivých fázích přípravného
řízení dozorujících státních zástupců, není z obsahu spisu zřejmá a soud
nemá k této informaci přístup. Obdobně jste byl zdejším soudem informován
již v odpovědi na Vaši předchozí žádost dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

 

                                                                        
                Mgr. Lenka Chalupová, v. r.

                                                          
                                                                      
                          místopředsedkyně

                                                              Okresního
soudu v Chomutově pro trestní úsek

 

Za správnost: Radka Dvořáčková