Informace o řízení 1 Zn 4957/2016

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám aktuální informace o řízení 1 Zn 4957/2016 v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení, jestli jsou obvinění stíhaní na svobodě, vazebně nebo jako uprchlí, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 1
Zn 4957/2016" s evidenčním číslem bd846b1f-0453-4ff0-9091-0df51fb984ee a s
běžným číslem 37446/2017 bylo doručeno dne 04.09.2017 10:08:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 1
Zn 4957/2016" s evidenčním číslem bd846b1f-0453-4ff0-9091-0df51fb984ee a s
běžným číslem 37446/2017, doručené dne 04.09.2017 v 10:08:27 a ověřené dne
04.09.2017 v 10:11:30, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 18/2017" a
ke zpracování dne 04.09.2017 v 12:05:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní státní zastupitelství Ostrava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

2 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství v Ostravě
Komu: [FOI #6934 e-mail] ??
Zpracoval/a: Dobešová Jitka (OSZ Ostrava)

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 38663/2017: SIN 18-2017-6

SIN 18/2017

Přílohy: SIN 18-2017.docx

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 38663/2017
Evidenční číslo podání: f90620c6-ab26-4d85-b939-dda15a91515b
Bylo podáno e-mailem dne 12.09.2017 09:40:38
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: SIN 18-2017-6
Počet podaných příloh: 1