Informace o řízení 1 T 65/2000

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 1 T 65/2000 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 1
T 65/2000" s evidenčním číslem baab86f6-30cc-4a35-8d82-503c451461be a s
běžným číslem 37385/2015 bylo doručeno dne 25.03.2015 10:50:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad
Labem 50,

tel. 477 047 111, mail: Instituce [KS Ústí nad Labem vyžaduje e-mail], ID DS: phgaba8

 

Vaše        
značka:
Ze dne: 25.03.2015 ┌   ┐
    [FOI #3998 e-mail] ??
Naše Si 128/2015
značka:
Vyřizuje: Mgr. Marcela Trejbalová
Telefon: 477 047 143
E-mail: [email address]
   
Ústí 31.03.2015   
 nad Labem: ┘
   
   
  

 

Vážení,

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 25.03.2015 sděluji
k průběhu řízení ve věci 1T 65/2000 následující.

 

Spis 1T 65/2000 byl zapůjčen v červenci minulého roku Obvodnímu soudu pro
Prahu 2 na jeho vyžádání a dosud nebyl zdejšímu soudu vrácen. Vzhledem
k této situaci nemůžeme poskytnout všechny Vámi požadované informace, ale
jen ty, které dohledáme v našem informačním systému. Jedná se o tyto
informace:

 

-          název dozorujícího státního zastupitelství – Krajské státní
zastupitelství Ústí nad Labem

-          datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného
případu – 01.06.2000, 2 KZV 123/94

-          klasifikací trestného činu / trestných činů – všichni
obžalovaní trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zákona  

-          názvu příslušného státního zastupitelství – Krajské státní
zastupitelství Ústí nad Labem

-          jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal -
JUDr. Václav Vaněk

-          název soudu, kterému byla obžaloba podána – Krajský soud v Ústí
nad Labem

-          jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen – Mgr.
Kamila Elsnicová

-          datum/data a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované
věci – usnesení ze dne 2.6.2005, č.j. 1T 65/2000-990 a ze dne 14.7.2005,
č.j. 1T 65/2000-5007; rozsudek ze dne 18.1.2006, č.j. 1T 65/2000-5461;
usnesení VS ze dne 29.6.2007, sp.zn. 6To 72/2006; rozsudek ze dne
16.5.2008, č.j. 1T 65/2000-6080; usnesení VS ze dne 31.8.2009, sp.zn. 6 To
29/2009; rozsudek ze dne 25.2.2011, č.j. 1T 65/2000-6383; usnesení VS ze
dne 29.2.2012, sp.zn. 6To 55/2011, usnesení ze dne 17.10.2012, č.j. 1T
65/2000-7683

 

 

-          výsledek trestního řízení před soudem – obžalovaný J.M. trest
odnětí svobody v trvání 2 let s podmíněným odkladem na zkušební dobu
v trvání 5 let (PM 24.6.2011); obžalovaný R.S. trest odnětí svobody
v trvání 2 let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 3 let (PM
19.6.2011); u obžalovaného M.V. řízení zastaveno (PM 8.11.2005), u
obžalovaných R.K., J.T. a P.R. řízení zastaveno (PM 13.11.2012).

 

 

Ve věci poskytnutí zbývajících informací doporučuji obrátit se na Obvodní
soud pro Prahu 2.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

Mgr. Marcela Trejbalová v. r.
asistentka předsedy soudu

Za správnost vyhotovení:

Marcela Pröllerová