Informace o řízení 1 T 246/2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 1 T 246/2014 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 1
T 246/2014" s evidenčním číslem f970f063-7b57-4610-9f91-2bac60d1d050 a s
běžným číslem 64/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 18:25:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Havlíčkově Brodě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ing. Hermanová Jana, Okresní soud v Havlíčkově Brodě

2 přílohy

Dobrý den, k Vaší žádosti o informace zasílám v příloze požadovanou
odpověď. Prosím o zprávu, zda jste odpověď obdržel.

Ing. Hermanová

Okresní soud v Havlíčkově Brodě