informace o řízení 1 KZV 59/2021-399

Lucie Nováková vznesl tento dotaz dotaz na Městské státní zastupitelství v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Lucie Nováková

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, prosim o informace o řízení 1 KZV 59/2021-399

Děkuji.

S přátelským pozdravem, Nováková

Městské státní zastupitelství v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - informace o řízení 1
KZV 59/2021-399" s evidenčním číslem 0952d6d8-4ce6-41a9-8266-943e480bd4f1
a s běžným číslem 19233/2022 bylo doručeno dne 20.09.2022 04:56:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městské státní zastupitelství v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.