David Havlík

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 1 KZN 1002/2009 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna KSZ Hradec Králové, Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

1 příloha

Potvrzení o doručení podání s běžným číslem

Vaše podání ve věci: Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 1 KZN 1002/2009
s evidenčním číslem:
a s běžným číslem:
bylo doručeno dne: 4.1.2015 v 17.56 hod.
Bylo podáno elektronicky: elektronicky nepodepsáno
Počet zaslaných příloh: 2 listy
Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství
Zieglerova 189
500 39 Hradec Králové

TEL.: 49 50 54 211
E-MAIL: Instituce [KZS Hradec Králové vyžaduje e-mail]

ukázat citované pasáže

Podatelna KSZ Hradec Králové, Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

2 přílohy

 

 

From: Sekretariát KSZ Hradec králové [mailto:[email address]]
Sent: Friday, January 16, 2015 7:49 AM
To: Instituce [KZS Hradec Králové vyžaduje e-mail]
Subject: 1 SIN 1/2015-4

 

Podatelna KSZ Hradec Králové, Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

2 přílohy

 

 

From: Sekretariát KSZ Hradec králové [mailto:[email address]]
Sent: Friday, January 16, 2015 7:50 AM
To: Instituce [KZS Hradec Králové vyžaduje e-mail]
Subject: 1 SIN 2/2015-4