David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Opavě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 19 T 104/2000 v rozsahu: uvedení
datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání
konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob,
uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo
právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního
zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního
zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení
předpokládané škody, uvedení datumu zrušení/odložení/zastavení
trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením
spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení
státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu,
kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce,
kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové
značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci,
uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku
o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Opavě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
19 T 104/2000" s evidenčním číslem 687e2567-798e-4eb1-932a-7f1d4b8ea4ec a
s běžným číslem 40352/2015 bylo doručeno dne 10.09.2015 10:45:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Opavě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomášová Marie, Okresní soud v Opavě

4 přílohy

Dobrý den,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 10. září 2015 o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme požadované – viz připojené přílohy.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Marie Tomášová

správkyně aplikací a dozorčí úřednice

Okresní soud v Opavě

tel: 553 759 248

e-mail: [email address].justice.cz