David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Českých Budějovicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám informaci, proč dosud nebylo nařízeno jednání ve věci 16 T 5/2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Českých Budějovicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
16 T 5/2016" s evidenčním číslem ae03d2ee-1430-4f53-a791-954f1d8352ed a s
běžným číslem 24529/2017 bylo doručeno dne 19.04.2017 10:58:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Českých Budějovicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Motlová Petra, Krajský soud v Českých Budějovicích

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám k Vaší žádosti zasíláme sdělení Krajského soudu v Českých
Budějovicích.

 

 

S pozdravem  

 

                                               JUDr. Ivana Vobejdová,v.r.

 

 

Za správnost vyhotovení:

Motlová Petra