Informace o řízení 13 T 53/2012

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 13 T 53/2012 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
13 T 53/2012" s evidenčním číslem 20c2612d-1264-4825-acca-d5c33070e5d3 a s
běžným číslem 7539/2015 bylo doručeno dne 02.03.2015 08:33:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
13 T 53/2012" s evidenčním číslem 20c2612d-1264-4825-acca-d5c33070e5d3 a s
běžným číslem 7539/2015, doručené dne 02.03.2015 v 08:33:36 a ověřené dne
02.03.2015 v 08:39:53, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 84/2015" a
ke zpracování dne 02.03.2015 v 10:38:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informací dle
zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Lenka Kaňovská

[1][email address]

tel.č.      575 754 168, 773 783 145

 

ČR – Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]