Informace o řízení 13 T 177/2013

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení ve věci 13 T 177/2013 v rozsahu: datum zahájení trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby /osob, názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, klasifikací trestného činu / trestných činů, názvu příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
13 T 177/2013" s evidenčním číslem 2250b5e9-7a9a-4d70-9d7c-6dc5714fca24 a
s běžným číslem 4801/2015 bylo doručeno dne 07.02.2015 20:00:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
13 T 177/2013" s evidenčním číslem 2250b5e9-7a9a-4d70-9d7c-6dc5714fca24 a
s běžným číslem 4801/2015, doručené dne 07.02.2015 v 20:00:30 a ověřené
dne 09.02.2015 v 05:07:40, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI
46/2015" a ke zpracování dne 09.02.2015 v 06:56:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze zasílám sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák.č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Lenka Kaňovská

ČR – Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště

 

David Havlík

Povinný subjekt: Kaňovská Lenka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

příloha s Vaší odpovědí nejde otevřít,protože soubor je poškozený Prosím o opětovné přeposlání nebo doručení do datové schránky

Děkuji

S pozdravem,

David Havlík

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568, 686 69 Uherské Hradiště

telefon: 575754101, fax: +420 575 754 306

e-mail: [1]Instituce [OS Uherské Hradiště vyžaduje e-mail]

ID DS: znxabgr

 

sp. zn.: 40Si 46/2015

 

 

 

 

Vážený pane,

 

zdejší soud obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s tím, že žádáte o
„informace o průběhu řízení ve věci 13T 177/2013 v rozsahu: datum zahájení
trestního řízení, datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob,
názvu dozorujícího státního zastupitelství, jména a příjmení dozorujícího
státního zástupce, datum podání obžaloby s uvedením spisové značky
dozorovaného případu, klasifikací trestného činu/trestných činů, názvu
příslušného státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce,
který obžalobu podal, dále pak název soudu, kterému byla obžaloba podána,
jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a
spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek trestního
řízení před soudem, datum pravomocného ukončení věci“

 

Sděluji, že tato žádost byla dnešního dne odmítnuta, rozhodnutí bylo
zasláno žadateli poštou na adresu trvalého pobytu.

 

 

V Uherském Hradišti dne  9. února 2015

 

                                                                                             

Lenka Kaňovská

                                                                                             
soudní tajemnice

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Uherské Hradiště vyžaduje e-mail]