Informace o řízení 13 C 20/2012

Vít Veselý vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v České Lípě

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám informace o průběhu řízení 13 C 20/2012 v rozsahu: datum zahájení řízení před soudem, datum podání žaloby k soudu, uvedení počtu účastníků řízení, uvedení názvu, IČ, jména a příjmení, iniciál žalobce, uvedení názvu, IČ, jména a příjmení, iniciál, žalovaného, uvedení žalobního petitu, právní kvalifikace žalovaného skutku, název soudu, kterému byla žaloba podána, jméno a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, datum/datumy a spisové značky všech rozhodnutí soudů v žalované věci, výsledek řízení před soudem včetně výroku soudu, uvedení datumu případného možného pravomocného ukončení věci.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení
13 C 20/2012" s evidenčním číslem 0b8ec9d8-09b9-4945-bc88-74a1c5bed4d8 a s
běžným číslem 47698/2015 bylo doručeno dne 10.11.2015 20:19:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám Rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti a sdělení k Vámi
požadovaným informacím o řízení ve věci 13 C 20/2012 s tím, aby jste ve
lhůtě tří dnů potvrdil jejich doručení.

 

Mgr. Ing. Ivana Šmakalová

místopředsedkyně okr. soudu

Povinný subjekt: Koppanová Zuzana Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
potvrzuji Vám tímto doručení odpovědi na moji žádost o informaci, která se týkala "Informace o řízení 13 C 20/2012". Konstatuji, že jste tímto řádně splnili svou povinnost danou zákonem 106/1999
Sb. v plném rozsahu.

Děkuji.
S pozdravem,

Vít Veselý

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Bliřší informace o kauze 13 C 20/2012, která leží u OS Česká Lípa a která se záhadně neskutečně vleče, věřím, že určitě ne záměrně, jsou k dispozici zde:
https://onedrive.live.com/redir?resid=48...
že by důvodem nebyl zájem ze strany poškozeného Města Ralsko ve věci neoprávněného obohacení konat k nápravě?