Informace o řízení 0 TDO 590/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení 0 TDO 590/2015 v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 0
TDO 590/2015" s evidenčním číslem 4af36a74-a7f8-4ef2-9dca-00efcbcca795 a s
běžným číslem 8932/2015 bylo doručeno dne 11.09.2015 13:19:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o řízení 0
TDO 590/2015" s evidenčním číslem 4af36a74-a7f8-4ef2-9dca-00efcbcca795 a s
běžným číslem 8932/2015, doručené dne 11.09.2015 v 13:19:24 a ověřené dne
11.09.2015 v 13:25:04, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 71/2015" a
ke zpracování dne 11.09.2015 v 15:23:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Dobrý den.

V příloze Vám za Nejvyšší soud zasílám informace, které jste požadoval
podle zákona 106/1999 Sb. v elektronicky podané žádosti dne 11. září 2015.
Tuto Vaši žádost Nejvyšší soud vede pod sp. zn. Zin 71/2015.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí

oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20, 657 37  Brno

Czech Republic

Tel.: +420 541 593 162

Email: [1][email address]

Web: [2]www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.nsoud.cz/