Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2014 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2014 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik pro jednání Vlády ČR dne 6.5.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 17.5.2015 19:26:58
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o průběhu z...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0J6YY4

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vaše podání ze dne / Your submission: 17.5.2015 19:26:58

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 23724/2015
Datum zaevidování / Submission date: 18.5.2015 08:23:44
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 přílohy

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu