Informace o průběhu sanace areálu akciové společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci o plnění rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem z roku 2004, které uložilo firmě Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s. provést průzkum celého areálu se zřetelem na vyjmenovaná území a zpracovat projekt sanace na základě tohoto průzkumu. Informaci žádám nejlépe v podobě kopií protokolů z kontrol o průběhu průzkumu a sanace areálu Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Jandura Miroslav, Česká inspekce životního prostředí

1 příloha

 

Vážený pane,

 

ČIŽP obdržela dne 12. 11. 2015 Vaše podání, ve kterém požadujete informace
o průběhu sanace areálu akciové společnosti Tlaková plynárna Ústí nad
Labem. Podání bylo podle jeho obsahu Inspekcí vyhodnoceno jako žádost o
poskytnutí informace o životním prostředí ve smyslu ust. § 3 zákona č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, o čemž jste byl dopisem oddělení vnitřní kontroly
ředitelství ČIŽP č.j.  ČIŽP/10/KON/0901144.0988/15/RMS ze dne 23. 11. 2015
vyrozuměn.

 

V návaznosti na Vaši žádost Vám v příloze zasíláme protokol o kontrole
postupu sanačních prací v areálu závodu Tlakové plynárny Ústí nad Labem
a.s. dle rozhodnutí ČIŽP.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Miroslav Jandura

 

vedoucí oddělení vnitřní kontroly

Česká inspekce životního prostředí

Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

 

tel.: +420 222 860 334; +420 602 368 641

email: [1][email address]; web: [2]www.cizp.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.cizp.cz/