Informace o průběhu sanace areálu akciové společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

David Havlík

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci o plnění rozhodnutí ČIŽP OI Ústí nad Labem z roku 2004, které uložilo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s. provést průzkum celého areálu se zřetelem na vyjmenovaná území a zpracovat projekt sanace na základě tohoto průzkumu. Informaci žádám nejlépe v podobě kopií protokolů z kontrol o průběhu průzkumu a sanace areálu společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.

S přátelským pozdravem,

David Havlík