Informace o průběhu řízení KRPT-246616-89/TČ-2019-070481

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Tomas Faldyna

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informace o průběhu řízení KRPT-246616-89/TČ-2019-070481 v rozsahu: uvedení datumu zahájení trestního řízení, datumu zahájení trestního stíhání konkrétní osoby/osob, uvedení počtu stíhaných/prověřovaných osob, uvedení typu stíhané/prověřované osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství, uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce, spisové značky dozorovaného případu, uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku, uvedení předpokládané škody, uvedení informace, zdali došlo k zajištění věci, podle jakého odstavce §79 Trestního řádu a kdy toto zajištění věci nabylo právní moci, uvedení počtu poškozených osob, uvedení typu poškozené osoby, zda-li jde o fyzickou nebo právnickou osobu, uvedení výše jednotlivých nároků se kterými se poškozené osoby přihlásily do trestního řízení, uvedení datumu zrušení/ odložení/zastavení trestního stíhání, uvedení datumu podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu, uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal, uvedení názvu soudu, kterému byla obžaloba podána, uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen, uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech rozhodnutí soudů v žalované věci, uvedení výsledku trestního řízení před soudem včetně uvedení výroku o vině a trestu, uvedení datumu pravomocného ukončení věci

S přátelským pozdravem,

Tomas Faldyna

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

2 přílohy

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    dost o informace podle dotaz Informace o pr b hu zen KRPT 246616 89 T 2019 070481.txt

    4K Download View as HTML

Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo:

[1]dotaz dotazy vznesené na instituci Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje (Instituce [Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje vyžaduje e-mail])
Při doručování této zprávy nastaly potíže. Zkuste ji znovu odeslat
později. Pokud potíže potrvají, obraťte se na helpdesk.

Následující organizace odmítla zprávu: RDS-EXC01.resortmv.cz.

Diagnostické informace pro správce:

Server pro generování: RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz

Instituce [Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje vyžaduje e-mail]
RDS-EXC01.resortmv.cz
Remote Server returned '554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop'

Původní hlavičky zprávy:

Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.13) by
RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020 18:07:16 +0200
Received: from RMV-EX-01.resortmv.cz (10.84.88.15) by RDS-EXC01.resortmv.cz
(10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Thu, 25 Jun
2020 17:51:47 +0200
Received: from RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RMV-EX-01.resortmv.cz (10.84.88.15) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3
via Frontend Transport; Thu, 25 Jun 2020 17:51:46 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) by
RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020 17:51:38 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.13) by RDW-EXC01.resortmv.cz
(10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Thu, 25 Jun
2020 17:36:12 +0200
Received: from RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Thu, 25 Jun 2020 17:36:12 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.13) by
RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020 17:36:37 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) by RDS-EXC01.resortmv.cz
(10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Thu, 25 Jun
2020 17:35:40 +0200
Received: from RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Thu, 25 Jun 2020 17:35:40 +0200
Received: from RMV-EX-02.resortmv.cz (10.76.80.22) by
RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020 17:36:05 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) by RMV-EX-02.resortmv.cz
(10.76.80.22) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3; Thu, 25 Jun 2020
17:35:40 +0200
Received: from RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.84.88.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Thu, 25 Jun 2020 17:35:40 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) by
RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.84.88.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020 17:35:36 +0200
Received: from RMV-EX-02.resortmv.cz (10.76.80.22) by RDW-EXC01.resortmv.cz
(10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Thu, 25 Jun
2020 17:35:05 +0200
Received: from RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) by
RMV-EX-02.resortmv.cz (10.76.80.22) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3
via Frontend Transport; Thu, 25 Jun 2020 17:35:05 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.13) by
RDS-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.76.80.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020 17:35:23 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) by RDS-EXC01.resortmv.cz
(10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Thu, 25 Jun
2020 17:34:58 +0200
Received: from RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.84.88.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Thu, 25 Jun 2020 17:34:58 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.13) by
RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.84.88.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020 17:35:29 +0200
Received: from RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.13) by RDS-EXC01.resortmv.cz
(10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Thu, 25 Jun
2020 17:34:58 +0200
Received: from RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.84.88.17) by
RDS-EXC01.resortmv.cz (10.76.80.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Thu, 25 Jun 2020 17:34:58 +0200
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz
Received: from RMV-EX-02.resortmv.cz (10.76.80.22) by
RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.84.88.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020 17:35:29 +0200
Received: from RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) by RMV-EX-02.resortmv.cz
(10.76.80.22) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.2.595.3; Thu, 25 Jun 2020
17:34:57 +0200
Received: from RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz (10.84.88.17) by
RDW-EXC01.resortmv.cz (10.84.88.13) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1497.2 via Frontend Transport; Thu, 25 Jun 2020 17:34:57 +0200
Received: from smtp-in.gov.cz (10.254.10.129) by RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz
(10.84.89.13) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1497.2; Thu, 25 Jun 2020
17:35:28 +0200
Authentication-Results: smtp-mvcr.gov.cz; spf=None smtp.mailfrom=[FOI #8319 e-mail] ??; spf=None smtp.helo=[emailová adresa]
Received-SPF: None (smtp-mvcr.gov.cz: no sender authenticity
information available from domain of
[FOI #8319 e-mail] ??)
identity=mailfrom; client-ip=46.43.39.112;
receiver=smtp-mvcr.gov.cz;
envelope-from="[FOI #8319 e-mail] ??";
x-sender="[FOI #8319 e-mail] ??";
x-conformance=spf_only
Received-SPF: None (smtp-mvcr.gov.cz: no sender authenticity
information available from domain of
[emailová adresa]) identity=helo;
client-ip=46.43.39.112; receiver=smtp-mvcr.gov.cz;
envelope-from="[FOI #8319 e-mail] ??";
x-sender="[emailová adresa]";
x-conformance=spf_only
IronPort-PHdr: =?us-ascii?q?9a23=3AhHkAnREhhgWlZfVAx2P5Tp1GYnF86YWxBRYc798d?=
=?us-ascii?q?s5kLTJ76psm/bnLW6fgltlLVR4KTs6sC17OL9fmwCCdQvt6oizMrSNR0TRgLiM?=
=?us-ascii?q?EbzUQLIfWuLgnFFsPsdDEwB89YVVVorDmROElRH9viNRWJ+iXhpTEdFQ/iOgVr?=
=?us-ascii?q?O+/7BpDdj9it1+C15pbffxhEiCCybL9vLBi6txjdu8oSjIdtKas8yAbCr2dVde?=
=?us-ascii?q?hR2W5mP0+YkQzm5se38p5j8iBQtOwk+sVdT6j0fLk2QKJBAjg+PG87+MPktR/Y?=
=?us-ascii?q?TQuS/XQcSXkZkgBJAwfe8h73WIr6vzbguep83CmaOtD2TawxVD+/4apnVAPkhS?=
=?us-ascii?q?EaPDMi7mrZltJ/g75aoBK5phxw3YjUYJ2ONPFjeq/RZM4WSXZdUspUUSFKH4Gy?=
=?us-ascii?q?YJYVD+cZM+hWr5fzqVgToxSxGQaiC/jiyiNTiXLswaE2z/gtHAPA0Qc9H9wOqn?=
=?us-ascii?q?PUrNDtOakMVuC1ybPHzS7eZP1Wwzj97JXHcxAnof6WQLl9dsTRyU4uFw/ClFWf?=
=?us-ascii?q?t5XlPy6L2eQWr2iX9ultWOyyh2Mjsg19vyWjytoiioXUnY0Z1E7L+D54wIYzK9?=
=?us-ascii?q?24T1Z7YcSjEJtOrCGVKZd5QsMkQ2Booio11rwHtIe9cSMXx5sp2wTRZOabc4iU?=
=?us-ascii?q?/B3jTuCRLC9miH9ndryxiRe//VSgx+D9S8W4zVRHoy5Zn9fMsn0A1QLf58eER/?=
=?us-ascii?q?dj/kms1yiD2gLS5+1aP0w5m6nWJ4Miz7MxkJcYrErNHijzmErsja+WcF0p+umu?=
=?us-ascii?q?6+TpZbXmvJqcOJVohQ7gKqQugMu/AfojMgcQQ2eb+eK81b358ULlQbRGlvw2kq?=
=?us-ascii?q?/XsJDdPcQbvKm5AxFO0ok99xm/DzGm0dQCkXYbLVNIfg+MgYvxO1zWL/31DO2z?=
=?us-ascii?q?jluinTtxyf3LOqftDojQInTdiLvscrdw51RTxQc919xS6ZZZBqscLP7vWUL8ss?=
=?us-ascii?q?HTAAUjPAyu2ennDc1w1oMAVmKLBa+UKLjSsUOS6eI1J+mMZYkVuDnnJ/g45P7h?=
=?us-ascii?q?kXg5lkIHcamux5sXZ2q0HullI0mBYHrshMkOEXsSswcxTeHmklKPXDBJa3u8W6?=
=?us-ascii?q?8w/Cw3BJ+4AYvbQ4Cimr2B3CO1Hp1MYWBGD0iBEXnvd4WFXPsMcjydItZ8kjMa?=
=?us-ascii?q?TrihV5Yt2BKguQPnz7drN/fY9jAFuZLtydR6/PPfmg8p+Dx1CcSd3WaNT3lunm?=
=?us-ascii?q?MPWT82x75wrlB9yleF0al0meBXFN1L6/NTTgg6LYLcz/B9C93qQgLBecyJSEq8?=
=?us-ascii?q?Tdm8GTExSdYxw94SbEZ8BdqvlRXD3zS2DL8PjbCEGJ01oerg2C39INp02T7K07?=
=?us-ascii?q?UonUhuXNlJOHargC838QGbBojSj0SFiq2rPYcG1SzW9+bL12eCvV1VVBVsTyCN?=
=?us-ascii?q?RXcbZ0DXoJzc4VnLUaStDq8jPxlayk+CLeNJcNTrgB0SXPD4JN2Ye2W1mmyxCD?=
=?us-ascii?q?6N2LiWKoH4LTYzxiLYXXQDlgkItViPMQQvAC7p92zZDX90GEvybljwtLkl8SL+?=
=?us-ascii?q?FxZtwViANUBJ1ry7/QYPguKHRvgT2KNCszV3+GY8J0q0w9+DU4nInAFmZqgJJI?=
=?us-ascii?q?pluA4Wh1KcjBR0O9mbF44ng1cfdwptuEa3hkd2DItHidItsmgnxwp0OOSTwgEZ?=
=?us-ascii?q?Lm7K7dXLIrTSb1LK0lWvZqrRgAqMy8qf4KMO7vt+tlbouw3vEVAttWhkgYFY?=
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: =?us-ascii?q?A0DDCAD6wvReZHAnKy5fHgEBCxIMQIFMg?=
=?us-ascii?q?igoB0BVCycsg3BAj08OgTODEocBkXILAQEBAQEBAQEBCBMMEAQBAYIfgigKD4I?=
=?us-ascii?q?PAhwGOhMCEAEBAQQBAQECAQMDBAEEHBSGEwxDAQEBAwcEgWMpAYMgFxEVSRwCJ?=
=?us-ascii?q?gIEOiETgyYBglcpC5Fom3qBMokUdmaBDioBiEaEHYETgQeBEYRSgVgBgXeCfYJ?=
=?us-ascii?q?gBI8dpVEIgl2CbxWFQpERkHyODguFKJRTgVWUXoFqgXgzGoNcCUcZDY41H4Nii?=
=?us-ascii?q?i9AMzcCBgEHAQEDCQGDL4F0i3UBAQ?=
X-IPAS-Result: =?us-ascii?q?A0DDCAD6wvReZHAnKy5fHgEBCxIMQIFMgigoB0BVCycsg3B?=
=?us-ascii?q?Aj08OgTODEocBkXILAQEBAQEBAQEBCBMMEAQBAYIfgigKD4IPAhwGOhMCEAEBA?=
=?us-ascii?q?QQBAQECAQMDBAEEHBSGEwxDAQEBAwcEgWMpAYMgFxEVSRwCJgIEOiETgyYBglc?=
=?us-ascii?q?pC5Fom3qBMokUdmaBDioBiEaEHYETgQeBEYRSgVgBgXeCfYJgBI8dpVEIgl2Cb?=
=?us-ascii?q?xWFQpERkHyODguFKJRTgVWUXoFqgXgzGoNcCUcZDY41H4Niii9AMzcCBgEHAQE?=
=?us-ascii?q?DCQGDL4F0i3UBAQ?=
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="5.75,279,1589234400";
d="scan'208";a="2405919"
X-MGA-submission: =?us-ascii?q?MDF+vyCD90h90yQ+DSzOzJqhXgKhcTZVla7kI0?=
=?us-ascii?q?0a882cOZ465FJc1IbEnmzzd8BZxZH+F0ZQU4tVbJJ8eNc8z94CZ40OOP?=
=?us-ascii?q?j5245ov9qTqZtjzDDwFAJ/ch0PHLF4mQ8tsaeN5tzgEVfL0UQkaFqmqx?=
=?us-ascii?q?8m?=
Received: from starling.ukcod.org.uk ([46.43.39.112])
by smtp-mvcr.gov.cz with ESMTP/TLS/AES256-GCM-SHA384; 25 Jun 2020 17:35:47 +0200
Received: from owl.ukcod.org.uk ([46.43.39.108]:40799)
by starling.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #8319 e-mail] ??>)
id 1joTuj-0001LN-Ue
for Instituce [Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje vyžaduje e-mail]; Thu, 25 Jun 2020 16:35:45 +0100
Received: from foicz by owl.ukcod.org.uk with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #8319 e-mail] ??>)
id 1joTuj-0004ep-OA; Thu, 25 Jun 2020 16:35:45 +0100
Date: Thu, 25 Jun 2020 16:35:45 +0100
From: Tomas Faldyna <[FOI #8319 e-mail] ??>
To: =?UTF-8?B?ZG90YXogZG90YXp5IHZ6bmVzZW7DqSBuYSBpbnN0aXR1Y2kgS3JhanNrw6kg?=
=?UTF-8?B?xZllZGl0ZWxzdHbDrSBwb2xpY2llIE1vcmF2c2tvc2xlenNrw6lobyBrcmFq?=
=?UTF-8?B?ZQ==?= <Instituce [Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje vyžaduje e-mail]>
Message-ID: <[emailová adresa]>
Subject: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-_Informace_o?=
=?UTF-8?Q?_pr=C5=AFb=C4=9Bhu_=C5=99=C3=ADzen=C3=AD?=
=?UTF-8?Q?_KRPT-246616-89/T=C4=8C-2019-070481?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #8319 e-mail] ??
X-OrganizationHeadersPreserved: RDW-EXC01-EDGE.resortmv.cz

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje vyžaduje e-mail]