Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení informací o všech krocích provedených v rámci řízení ČIŽP/41/2019/11248, včetně anonymizovaného podnětu k jeho zahájení a poskytnutí všech dokumentů týkajících se řízení.

S přátelským pozdravem,

Jan Čech

Česká inspekce životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - ČIŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [ČIŽP vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Informace o průběhu a výsledku řízení
Datum doručení: 4.12.2023 18:27:11
Evidenční číslo: ČIŽP/112680/2023

CIZP spisova sluzba, Česká inspekce životního prostředí

11 příloh

Dokument - č.j. ČIŽP/41/2023/14330
Zpracoval:
Evidenční číslo: ČIŽP/116267/2023
[1]ČIŽP/116267/2023
Věc: Zpřístupnění informací - nezákonné kácení Liteň

References

Visible links
1. https://spi-cizp.mzp.cz/default.aspx?Key...

Povinný subjekt: CIZP spisova sluzba

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji Vám za zaslání části dokumentů.
Vzhledem k tomu, že tehdejší starosta městyse Liteň, který podepsal Vámi poskytnutý dokument "Odpor proti příkazu Liteň" ze dne 13.9.2019 byl pozván ČIŽP k projednání přímo do oblastního inspektorátu ČIŽP Praha, o čemž musí existovat nejen zápis, ale i příslušná výzva, je zřejmé, že ČIŽP neposkytnula veškeré požadované informace. Poskytnuté dokumenty dále neobsahují informaci o datu přijetí podnětu.
Žádám tímto o doplnění Vaší odpovědi.

S pozdravem,

Jan Čech

Česká inspekce životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - ČIŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [ČIŽP vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Informace o průběhu a
výsledku řízení
Datum doručení: 19.12.2023 19:16:03
Evidenční číslo: ČIŽP/118060/2023

CIZP spisova sluzba, Česká inspekce životního prostředí

4 přílohy

Dokument - č.j. ČIŽP/41/2023/14642
Zpracoval:
Evidenční číslo: ČIŽP/118323/2023
[1]ČIŽP/118323/2023
Věc: Doplnění informací - informace v rámci řízení ČIŽP/41/2019/11248 -
nezákonné kácení Liteň

References

Visible links
1. https://spi-cizp.mzp.cz/default.aspx?Key...