Informace o přezkumu hospodaření

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o poskytnutí následující informace ve formátu otevřených dat (odpovědný odbor 47):

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2013 přezkoumávajícími orgány (krajskými úřady a ministerstvem financí) s následující strukturou:

· Název kraje/HMP/MF

· Název ÚC

· IČ ÚC

· Typ ÚC

· Nadřazený ÚC

· Počet obyvatel

· Přezkoumání (Konečné přezkoumání, 1.dílčí přezkoumání, 2.dílčí přezkoumání, Jednorázové přezkoumání)

· Od kdy do kdy přezkoumání probíhalo

· Skutečné datum ukončení úkolu

· Závažnost zjištění

· Proběhlo napravení?

· Datum napravení

· Předmět přezkumu

· Právní předpis

· Paragraf

· Upřesňující paragraf

· Správní delikt (ano/ne)

· Název chyby a nedostatku

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

=?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?=, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Informace o
přezkumu hospodaření', zaslané '19.05.2015 11:00:28' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MFCR5XFWAK

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Erlichová Pavla, Ministerstvo financí

3 přílohy

Vážený pane,

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.

S pozdravem

Pavla Erlichová

Ministerstvo financí
Odbor 10 - Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1

e-mail: [email address]
telefon: 257 04 2722