Informace o právním postavení předsedy Energetického regulačního úřadu

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace o právním postavení předsedy Energetického regulačního úřadu pro jednání Vlády ČR 08.02.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 3.3.2016 17:16:53
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o právním p...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0OGV4W

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vaše podání ze dne / Your submission: 3.3.2016 17:09:57

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 14702/2016
Datum zaevidování / Submission date: 4.3.2016 08:25:00
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vaše podání ze dne / Your submission: 3.3.2016 17:16:53

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 14707/2016
Datum zaevidování / Submission date: 4.3.2016 08:25:00
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 přílohy

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu