Informace o postupu přípravy Průmyslové zóny Přerov - Bochoř

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace o postupu přípravy Průmyslové zóny Přerov - Bochoř pro jednání Vlády ČR dne 10. září 2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 14.9.2015 18:11:20
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o postupu p...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0LEXKF

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4 přílohy

Vážená paní / vážený pane,

přílohou Vám zasíláme odpověď na Vaše podání.

S pozdravem
Ministerstvo průmyslu a obchodu