Informace o poptávkových řízeních na realizaci dětských hřišť

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Petr Beneš

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
po marné snaze předejít dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb, a to emailové komunikaci s bc. Martinem Pecánkem, žádám o informace k poptávkovým řízením na realizaci dětských hřišť / mobiliáře dětských hřišť

1) O seznam oslovených společností, jimi navržené ceny a zadání pro jejich nabídku na zakázky:
- Rekonstrukce dětského hřiště Tolstého P10, smlouva 2016OMP1297
- Mobiliář dětských hřišť (ul. Ovčárská), smlouva 2016/OZD/1089
- Mobiliář dětských hřišť v Praze 10 (ul. Vratkovská a Jiříčkova), smlouva 2017/OŽD/0897
- Rekonstrukce dětského hřiště Na Vinici, smlouva 2017/OŽD/0898

2) Prosím o zdůvodnění proč byla v poptávkovém řízení na realizaci dětských hřišť (ul. Vratkovská a Jiříčkova) oslovena později vítězná firma CONEP s.r.o., na kterou nelze dohledat reference v oboru, nemá webové stránky a podle posledních dohledatelných záznamů se zabývala "prodej a distribuci florbalového a sportovního zboží".

Prosím o informace elektronickou formou, a to na email: [email address]

S přátelským pozdravem,
Ing. Petr Beneš

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Informace o poptávkových řízeních na realizaci dětských hřišť“ bylo doručeno 24.07.2017 23:48:09 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-077026/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz