informace o počtech automobilů registrovaných na adresy na Praze 1

Městská část Praha 1 neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych vás požádal o zaslání přehledu počtu automobilů, které jsou registrované za účelem rezidenčního a abonentního parkování na Praze 1 na jednotlivé adresy na Praze 1.

Tedy jinými slovy žádám o přehled adres na Praze 1 a k nim příslušný počet automobilů, které jsou zde registrované za účelem parkovacího oprávnění jak rezidenty, tak v místě hlášenými podnikajícími osobami.

S přátelským pozdravem,

Vít Masare

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - informace o počtech automobilů registrovaných na adresy na Praze 1? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 1

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - informace o počtech automobilů registrovaných na adresy na Praze 1? bylo doručeno 07.05.2018 10:05:03 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 100347/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze posíláme odpověď k Vaší žádosti.

(See attached file: doc00038420180516145107.pdf)

S pozdravem

Zuzana Málková
vedoucí oddělení

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy
Oddělení dopravně-komunikační

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 390
[emailová adresa], www.praha1.cz