Informace o plnění úkolů v oblasti otevřených dat a zahájení plného provozu Národního katalogu otevřených dat

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Informace o plnění úkolů v oblasti otevřených dat a zahájení plného provozu Národního katalogu otevřených dat pro jednání Vlády ČR dne 13.července 2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Ministerstvo vnitra

6 příloh

PID: MVCRX02JA2HT
Spis. značka: MV-110302-2/NS-2015
Odesilatel: M-NS
Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ministerstvo vnitra

6 příloh

PID: MVCRX02J9YOZ
Spis. značka: MV-110274-2/NS-2015
Odesilatel: M-NS
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace