Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu "Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11. 12. 2013, k opatřením pro řešení sociálních nepokojů " pro jednání Vlády ČR včetně všech již dříve poskytnutých informací podle uvedeného usnesení Vlády ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 1.10.2014 13:41:27, zaregistrováno bylo dne: 1.10.2014 13:44:28 pod číslem jednacím: 2014/65236.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 1.10.2014 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám
byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout nejpozději do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro
poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání
(počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Re: Potvrzení o přijetí podání"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 17.10.2014 16:37:43, zaregistrováno bylo dne: 17.10.2014 16:40:39 pod číslem jednacím: 2014/69357.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

18 příloh

Solničková Veronika Ing.: