Informace o odvolacím řízení ve věci 13 TO 119/2015

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci o průběhu odvolacího řízení proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ve věci sp. zn. 13 TO 119/2015 v rozsahu uvedení spisové značky odvolacího řízení, jména a příjmení soudce, kterému byl uvedený případ přidělen a data nařízení jednání ve věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o
odvolacím řízení ve věci 13 TO 119/2015" s evidenčním číslem
7e8983d4-bbb8-4cc1-9a0f-f22be9e34ddb a s běžným číslem 6327/2015 bylo
doručeno dne 28.05.2015 11:25:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

David Havlík

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tímto žádost o Informace o odvolacím řízení ve věci 13 TO 119/2015 ruším

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Fořt Jan, JUDr., Vrchní soud v Praze

1 příloha