Informace o odvolacím řízení ve věci 2 T 174/2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci o průběhu odvolacího řízení proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 26.03.2015 ve věci sp. zn. 2 T 174/2014 v rozsahu uvedení spisové značky odvolacího řízení, jména a příjmení soudce, kterému byl uvedený případ přidělen a data nařízení jednání ve věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o
odvolacím řízení ve věci 2 T 174/2014" s evidenčním číslem
315ccde7-485b-4a68-b263-a8bbf59049b5 a s běžným číslem 40751/2015 bylo
doručeno dne 17.05.2015 19:50:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

1 příloha

                Pane žadateli,

 

                k Vaší žádosti sděluji, že opravný prostředek proti
rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech ve věci 2T 174/2014 je u Krajského
soudu v Plzni projednáván pod spisovou značkou 50To 197/2015, věc byla
přidělena k vyřízení Mgr. Zdeňce Šebkové. Jednání k dnešnímu dni nařízeno
není.

 

 

                                                                                                                                            
JUDr. Milan Štejr, v.r.

                                                                                                                            
místopředseda Krajského soudu v Plzni

 

 

 

Za správnost vyhotovení

Bc. Pavla Tremlová