David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci o průběhu odvolacího řízení proti rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích ve věci sp. zn. 6 T 149/2014 v rozsahu uvedení spisové značky odvolacího řízení, jména a příjmení soudce, kterému byl uvedený případ přidělen a data nařízení jednání ve věci

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o
odvolacím řízení ve věci 6 T 149/2014" s evidenčním číslem
308c0644-42bf-42ab-87a0-11d7560628c2 a s běžným číslem 19107/2015 bylo
doručeno dne 14.02.2015 12:20:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad
Labem 50,

tel. 477 047 111, mail: Instituce [KS Ústí nad Labem vyžaduje e-mail], ID DS: phgaba8

 

Vaše        
značka:
Ze dne: 14.2.2015 ┌   ┐
    [FOI #3858 e-mail] ??
Naše Si 56/2015
značka:
Vyřizuje: Mgr. Marcela Trejbalová
Telefon: 477 047 143
E-mail: [email address]
   
Ústí 19.02.2015   
 nad Labem: ┘
   
   
  

 

Vážení,

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 14.2.2015 týkající se
průběhu odvolacího řízení proti rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích ve
věci sp.zn. 6 T 149/2014 v rozsahu uvedení spisové značky odvolacího
řízení, jména a příjmení soudce, kterému byl uvedený případ přidělen a
data nařízení jednání ve věci uvádím následující informace o dvou
odvolacích řízeních:

 

-          4 To 276/2014, soudce Mgr. Jan Michanek, jednání 2.9.2014

-          4 To 320/2014, soudkyně JUDr. Naděžda Hájková, jednání
22.10.2014.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Marcela Trejbalová v. r.
asistentka předsedy soudu

Za správnost vyhotovení:

Marcela Pröllerová