Informace o odsouzeném

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městský soud v Praze měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Tato zpráva byla skryta. User asked for removal Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky.

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Informace o
odsouzeném" s evidenčním číslem 9422170e-cd36-4474-a305-48eead2a3960 a s
běžným číslem 43881/2017 bylo doručeno dne 21.02.2017 10:31:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.