Informace o naplnění usnesení RMČ č. 0306/16

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

Rada MČ Praha 7 přijala dne 29. března 2016 usnesení číslo 0306/16 usnesení, jímž uložila řadu úkolů. Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí informace o jejich plnění. Konkrétně tedy:

1. Rada uložila Michaele Strnadové informovat do 30. 3. 2016 o přijatém usnesení společnost Holešovický Trojúhelník a.s

2. Rada uložila Michaele Strnadové vypracovat písemnou žádost o předplacení nájemného ve výši 50 mil. Kč a Janu Čižinskému ji předložit, a to do 22., resp. 26. 4. 2016.

3. Rada uložila Jaromíru Hlavinovi, aby vypracoval písemný dodatek k nájemní smlouvě dle jejího ustanovení 4.7 a to do 26. 4. 2016.

U každého úkolu, pokud byl splněn, žádám o poskytnutí příslušného dokumentu a případné reakce protistrany, byla-li obdržena. V případě že úkol splněn nebyl, žádám o poskytnutí informace o tom, proč je tomu tak, jaký byl stanoven nový termín splnění a kdy a kým.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Informace o naplnění usnesení RMČ č. 0306/16? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Informace o naplnění usnesení RMČ č. 0306/16?, kterou jste 03.05.2016 22:14:33 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [emailová adresa].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

VED KS Strnadová Michaela,

5 příloh

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 03.05.2016, dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ohledně usnesení Rady MČ Praha 7 č.
0306/16-R ze dne 29.03.2016 Vám poskytuji následující informace:

 

ad 1) Společnost Holešovický Trojúhelník a.s. byla o usnesení Rady MČ
Praha 7 č. 0306/16-R ze dne 29.03.2016 informovaná zasláním průvodního
dopisu spolu s usnesením, a to dne 30.03.2016 do DS společnosti. Průvodní
dopis přikládám přílohou. Reakce protistrany nebyla obdržena.

 

ad 2) Písemná žádost o předplacení nájemného ve výši 50,000.000,- Kč byla
schválena usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0395/16-R ze dne 26.04.2016 a
zaslaná společnosti do DS dne 26.04.2016 a dále pak doporučeným dopisem
dne 28.04.2016. Předmětné usnesení a žádost přikládám přílohou. Reakce
protistrany nebyla obdržena.

 

ad 3) Písemný dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne 20.05.2016 panem
JUDr. Hlavinou vypracován byl. Návrh dodatku zasílám přílohou Jedná se o
pracovní verzi, která nebyla společností Holešovický Trojúhelník a.s.
ještě zaslaná k připomínkování a nebyla ani schválená Radou MČ Praha 7.

 

S pozdravem

 

PaedDr. Michaela Strnadová

Odbor Kancelář starosty a tajemníka

vedoucí odboru

 

e-mail: [1][emailová adresa]

tel. č.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218, 2. patro

 

[2]cid:image002.jpg@01D1802D.637C7700

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://www.hobulet.cz/formular http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular