Informace o majetkoprávním uspořádání v areálu bývalého muničního skladu u Vrbětic

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo obrany měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo obrany

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii materiálu Informace o řešení majetkoprávního uspořádání nemovitých věcí v areálu bývalého muničního skladu u Vrbětic a zabezpečení provedení hloubkové pyrotechnické asanace po nabytí vlastnictví pozemků cizích vlastníků prostřednictvím státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. pro jednání Vlády ČR dne 25.září 2017

S přátelským pozdravem,

David Havlík

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum doručení / Delivery date: 29.9.2017 7:12:46
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Informace o majetkoprávním uspořádání v areálu bývalého muničního skladu u Vrbětic
ID Podání / Submission ID: 29601

Zpráva vytvořena / This message created: 29.9.2017 7:12:47

Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude co nejdříve zpracováno a výsledek zpracování zaslán.

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne 29.9.2017 7:12:46
BYLO přijato podatelnou naší organizace MINISTERSTVO OBRANY
Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude zpracováno a odpověď Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.

Podání zpracoval Radka Štíchová

V Praze dne 29.9.2017
Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Vaše identifikace:
ID podání: 29601
Havlík, Havlík David