Informace o léčivu

Klouda vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,poskytněte my proč a z jakého důvodu jsem ohrožen na životě po celo životním placení .

Užíval jsem XARELTO na ředění krve, kdy mne po nálezu sraženiny bylo toto léčivo podáváno.A užíval jsem ho bez problému.

Nyní mě lékařka oznámila že Xarelto VZP platí jen jeden rok a pak jdeme asi zemřít. PROČ?????????????????

Dostal jsem Warfarin a ten má tolik omezení a kontrol že se obávám o svůj život, mám otevřenou nohu, jsem cukrák, a tedy mám sklony ke krvácení z té rány, navíc mě hrozí i krvácení z nosu uší a pod.

Tak tedy se ptám,
Kdo a proč rozhodl že léčiva jsou jen na rok???? XARELTO ??

Z jakého důvodu je léčivo omezeno???

A v neposlední řadě mne zajímá objem vašich mezd, celkově za všechny vaše zaměstnance za kalendářní rok.

Děkuji .

jsem

Otto Klouda
Mírové náměstí 80
28161 Kouřim
rč. 500731228

S přátelským pozdravem,

Klouda

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.7.2017 15:08:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Informace o léčivu elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 22.7.2017 15:08:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
24.7.2017 08:45:42

Vaše zpráva ze dne: 22.7.2017 15:08:24
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Informace o léčivu
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00ZGV93
Datum zaevidování: 24.7.2017 07:10:51

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Kolovecká Eva
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
24.7.2017 08:45:42

Your message - dated 22.7.2017 15:08:24
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Informace o léčivu
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00ZGV93
Date of registration: 24.7.2017 07:10:51

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Kolovecká Eva
electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď KAN

Identifikátor dokumentu: MZDRX00ZNAXB
značka: MZDR 36172/2017-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 08.08.2017
Lenka Peterová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX00ZNAXB.pdf

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vaše informace byla nedostatečná a prosím o upřesnění mého dotazu

S přátelským pozdravem,

Klouda

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.8.2017 08:56:39 v obsahu zprávy: Re: Odpověď KAN elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.8.2017 08:56:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
9.8.2017 09:07:11

Vaše zpráva ze dne: 9.8.2017 08:56:39
v souboru: Re: Odpověď KAN
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00ZOBU6
Datum zaevidování: 9.8.2017 09:06:33

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Slámová Eliška
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
9.8.2017 09:07:11

Your message - dated 9.8.2017 08:56:39
in the file with the message contents [subject]:
Re: Odpověď KAN
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00ZOBU6
Date of registration: 9.8.2017 09:06:33

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Slámová Eliška
electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Výzva k upřesnění požadovaných informací

Identifikátor dokumentu: MZDRX00ZX7EX
značka: MZDR 36172/2017-6/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 07.09.2017
Lenka Peterová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX00ZX7EX.pdf

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
měl jsem lék XARELTO na ředění krve, který mě vyhovoval, mám cukrovku na inzulínu. teď mě bylo řečeno že tento lék je hrazen jen jeden rok, a dostal sem varfarin, který mě nutí stále chdit na krev a pod. navíc je to jed na krysy.
Ptám se tedy, kdo a proč přikázal xarelto užívat jen jeden rok??

S přátelským pozdravem,

Klouda

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.9.2017 10:03:47 v obsahu zprávy: Re: Odpověď KAN elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.9.2017 10:03:47 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
11.9.2017 08:51:17

Vaše zpráva ze dne: 9.9.2017 10:03:47
v souboru: Re: Odpověď KAN
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00ZZZ1K
Datum zaevidování: 11.9.2017 08:16:42

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Marková Miluše
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
11.9.2017 08:51:17

Your message - dated 9.9.2017 10:03:47
in the file with the message contents [subject]:
Re: Odpověď KAN
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00ZZZ1K
Date of registration: 11.9.2017 08:16:42

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Marková Miluše
electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď KAN

Identifikátor dokumentu: MZDRX0102F6O
značka: MZDR 36172/2017-9/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 19.09.2017
Lenka Peterová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX0102F6O.pdf